Българската BMS страница

Submitted by on

Добре дошли в Българската мрежа за мониторинг на пеперуди!

 

Тази страница показва информацията от Българската мрежа за мониторинг на пеперуди, която е част от Европейската мрежа мрежа за мониторинг на пеперуди еBMS.

 

Станете част от общността на eBMS – да броим пеперуди заедно!

 

Знаете ли, че България е на пето място в Европа по броя видове дневни пеперуди, които се срещат в страната ни (почти 220)? И на първо място сред страните в Европа без истинска средиземноморска климатична зона! Но, същевременно, нашите пеперуди са много по-слабо познати, отколкото в повечето европейски страни – липсват ни данни за състоянието на техните популации, за промените в тях през годините, и за евентуални фактори, които застрашават местообитанията и популациите на пеперудите. 

За да се съберат такива данни, са необходими координираните усилия на ентусиазирани любители и експерти, които заедно да събират данни от различни места по проста, унифицирана методика, и да ги подават към европейската база данни на eBMS. В няколко западноевропейски страни такива мрежи действат от десетилетия, и вече са доказали своята огромна ценност за определяне състоянието на пеперудите в тези страни. 

Българската мрежа действа от 2020 г., и макар и още малка, тя вече събира данни за над 120 вида дневни пеперуди. Тя е една от много малкото такива национални мрежи на Балканския полуостров – и доказателство, че тази форма на гражданската наука е възможна и в нашата страна! 

 

 

Дневни и нощни пеперуди на България – онлайн източници на информация

 

 

- Ръководство за избор и броене на трансект

Открийте трансектния метод за броене – стандартният метод, използван за мониторинг на пеперуди и определяне на техния природозащитен статус. От това ръководство ще научите простите и основни правила, които да следвате, когато си избирате маршрут за трансект и извършвате трансектно броене.

 

- Ръководство за ползването на eBMS

Изтеглете пълното ръководство за eBMS от тази връзка. То включва информация за това как да създавате нови трансекти, да редактирате вашите трансекти, да добавяте посещения, да преглеждате и визуализирате в графики вашите данни.

Някои части от ръководството може да се променят, тъй като уебсайтът периодично се актуализира.

         Ръководство за eBMS (на английски)

 

 

- За контакти

Моля, свържете се с националния координатор, преди да започнете трансект. Координаторът може да ви помогне със съвети къде да направите своя трансект и как да извършвате мониторинга на пеперуди.

Ако желаете да участвате в мониторинга на пеперудите в България, свържете се с националния координатор: Здравко Колев (butterfly.monitoring.bulgaria@gmail.com)

 

 

 

 

Associated country
Bulgaria