Motylowy Kwadrans -app

Motylowy Kwadrans, elastyczna metoda

Aplikacja ButterflyCount ma funkcję Motylowy Kwadrans jako jedną z ulubionych opcji monitorowania, umożliwiającą liczenie motyli na określonym obszarze, trasie lub punkcie przez 15 minut. Włącz GPS, aby rejestrował trasę i współrzędne każdej osoby. Możesz wykonać Motylowy Kwadrans jeden po drugim i pomóc nam wypełnić luki w danych oraz przyczynić się do poszerzenia wiedzy o motylach i innych owadach.

Motylowy Kwadrans można wykonać w dowolnym kraju w Europie, wystarczy konto w eBMS i znajomość obserwowanego gatunku. Możesz pobrać Motylowy Kwadrans odliczanie My download page

Oglądaj filmy na playliście BCE Youtube, aby szybciej dowiedzieć się o tej opcji monitorowania!

 

Rozpocznij Motylowy Kwadrans
 

Po rejestracji możesz rozpocząć 15-minutowe liczenie. Możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na dostęp aplikacji do lokalizacji telefonu, aby zarejestrować obszar, na którym robisz obserwacje. W dowolnym innym momencie kliknij przycisk (+) w środkowej części ekranu na dole, aby rozpocząć odliczanie 15 minut, Motylowy Kwadrans (pierwsze zdjęcie).

Pojawi się nowe okno, a aplikacja rozpocznie odliczanie czasu (od 15 minut w dół), ale można go w każdej chwili zatrzymać (np. w celu identyfikacji gatunku lub zrobienia zdjęcia).
 

Aplikacja będzie korzystać z GPS w telefonie do śledzenia Twojej trasy, gdy będziesz chodzić zliczając motyle. Możesz także rysować, edytować mapę obszaru, w trakcie Motylowego Kwadransu lub po jego zakończeniu.

 

 

 

 

 

 

Krok 1. Stwórz listę obserwowanych gatunków motyli wraz z liczbą osobników.

Aby dodać przez Ciebie obserwowane gatunki, kliknij przycisk "Dodaj" (patrz zrzut ekranu poniżej).

Możesz wyszukać dowolny gatunek motyla na liście europejskiej. Aby ułatwić to, skonfigurowaliśmy różne skróty do znalezienia właściwej nazwy. Dwa najbardziej efektywne sposoby znajdowania nazw gatunków to:

  • Wpisanie drugiej części nazwy łacińskiej (tzw. epitetu gatunkowego), np. wpisując "jurtina" znajdujesz Maniola jurtina
  • Dodanie dwóch pierwszych liter obu członków nazwy oddzielonych spacją (np. wpisanie "Po am" szybko zawęzi listę do Polyommatus amandus)

Podczas wpisywania pojawi się sugerowana lista, na której można będzie wybrać odpowiedni gatunek. Dodaj kolejne gatunki w ten sam sposób. Jeśli jakiś gatunek został już dodany do Twojej listy, to nie pojawi się on na liście wyszukiwania.

Nazwy zwyczajowe są dostępne w języku angielskim. Wkrótce pojawi się ich więcej. Jeśli chciałbyś dodać nazwy zwyczajowe w innych językach, skontaktuj się w tym celu z ebms@ceh.ac.uk

 

 

 

 

 

Aby zwiększyć liczbę widzianych osobników danego gatunku, kliknij liczbę po lewej stronie nazwy gatunkowej. Każdym dotknięciem dodasz jednego osobnika.

Możesz także zmienić liczbę, klikając nazwę gatunku, aby przejść do ekranu, na którym można dodać więcej szczegółów. Tutaj możesz również dodawać komentarze, dołączać zdjęcia (w celu potwierdzenia identyfikacji), zmieniać nazwę gatunku...

Podczas tworzenia listy nazw możesz uporządkować listę gatunków alfabetycznie lub według kolejności dodawania do listy (najnowsze na górze)

 

 

 

 

 

Krok 2.  Skompletuj Motylowy Kwadrans

Rejestrując obszar/trasę przez 15 minut, powinieneś stworzyć listę gatunków wraz z liczbą osobników. Gdy będziesz zbliżać się do końca kwadransa, licznik czasu zmieni kolor (na bursztynowy – gdy pozostaną 3 minuty, czerwony – gdy 1 minuta), a następnie wyświetli komunikat "Czas się skończył". Możesz dodać dowolny ostatni gatunek, wynik zliczenia lub dodatkowe szczegóły.

Weryfikacja zarejestrowanego obszaru: jeśli GPS nie działa lub go nie używasz, możesz narysować zarejestrowany obszar. Możesz narysować trasę (pierwszy prawy górny przycisk) lub obszar (drugi prawy górny przycisk).

  • Aby narysować trasę, dotknij ekranu, aby umieścić punkt początkowy i przeciągnij do punktu końcowego. Następnie musisz kliknąć trzeci przycisk, aby edytować trasę. Na Twojej trasie pojawi się kilka znaczników, co pozwoli ci przesunąć każdy znak w odpowiednie miejsce. Kliknij "Zapisz", gdy zakończysz edycję trasy.
  • Aby narysować obszar, dotknij ekranu, aby umieścić pierwszy punkt i kontynuuj dotykanie, aby utworzyć kolejne punkty na granicach obszaru. Aby zakończyć zaznaczanie swojego obszaru, musisz dotknąć pierwszego umieszczonego punktu, a granice obszaru zostaną zamknięte.

Po sprawdzeniu gatunków i zarejestrowanego obszaru możesz kliknąć przycisk "Zakończ" w prawym górnym rogu ekranu, aby zakończyć Motylowy Kwadrans.

 

Krok 3. Prześlij swój Motylowy Kwadrans

Wyniki Twojego Motylowego Kwadransa zostaną wyświetlone jako "Oczekujące" w sekcji "Protokoły Obserwacji", co oznacza, że ​​nie zostały jeszcze przesłane do centralnej bazy danych. Możesz sprawdzić swoje wyniki, klikając protokół, w którego tytule jest data badania i liczba gatunków. Możesz też zmienić wszelkie szczegóły w swoim protokole obserwacji, np. dodać kolejne gatunki po potwierdzeniu identyfikacji i narysować obszaru badania na mapie (tj. jeśli nie używasz GPS w telefonie do śledzenia trasy).
 

Jeśli jesteś zadowolony ze swojego Motylowego Kwadransa, kliknij przycisk "Prześlij" w prawym górnym rogu ekranu.

** Uwaga! Istotne jest, aby Twoje konto użytkownika zostało aktywowane przed przesłaniem protokołu. Powinieneś otrzymać e-mail z linkiem podczas rejestracji. W razie jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt z ebms@ceh.ac.uk 

Po przesłaniu protokołu obserwacji nie można już go edytować w aplikacji, ale można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej eBMS. Zdecydowanie zalecamy jak najszybsze przesłanie wyników Motylowego Kwadransa, ponieważ wyniki Twoich obserwacji będą bezpieczniejsze w centralnej bazie danych (z uwagi na regularnie tworzone kopie zapasowe), podczas gdy pamięć telefonu może być zawodna.

** Uwaga: jeśli podczas Motylowego Kwadransa nic nie udało się zaobserwować, bardzo istotne jest, aby przesłać również ten protokół. Zera również się liczą!

 

 

Krok 4. Przejrzyj swoje obserwacje za pośrednictwem strony internetowej eBMS

Po przesłaniu wyników swojego Motylowego Kwadransa możesz go wyświetlić w witrynie eBMS. Aby zobaczyć własne obserwacje, musisz najpierw zalogować się na https://butterfly-monitoring.net/user/login, używając tych samych danych (adres e-mail i hasło), jak w przypadku aplikacji mobilnej. Następnie przejdź do [Moje dane – Mój Motylowy Kwadrans] za pośrednictwem menu lub przechodząc bezpośrednio do strony za pośrednictwem tego łącza: https://www.butterfly-monitoring.net/elastic/my-records Strona umożliwia przeglądanie i edytowanie Motylowego Kwadransa oraz pobieranie danych w formacie arkusza kalkulacyjnego.