Monitoring Motyli

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat Monitoringu Motyli.

Aby uzyskać więcej informacji/Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pozostałych zakładkach menu lub/  lub za pomocą poniższych łączy:

 

Liczba gatunków owadów szacowana jest na 5,5 miliona, co czyni je najbogatszą grupą organizmów na Ziemi (Stork, 2018). Stanowią one nie tylko ważny składnik różnorodności biologicznej, ale odgrywają także istotną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów. Ogromne bogactwo gatunkowe owadów stwarza duże wyzwanie w monitorowaniu i określaniu jakie czynniki wpływają na ich populacje. Większość grup owadów jest trudna do zidentyfikowania do poziomu gatunku i tylko niewielu ekspertów je bada.

Jedną z najpopularniejszych i najbardziej znanych grup są motyle dzienne, które mogą służyć jako użyteczne bioindykatory. Są one wrażliwe na zmiany środowiskowe (w tym klimatu i stanu siedlisk) oraz stosunkowo łatwe do rozpoznania, a także powszechnie lubiane. Wiele wiadomo na temat ich biologii i tego jak na ich cykle życiowe mogą wpływać różne aspekty zmian środowiskowych.

Motyle są jedną z najlepiej monitorowanych grup owadów na świecie, ale wciąż w naszej wiedzy jest sporo luk. Pierwszy Program Monitoringu Motyli został zainicjowany w Wielkiej Brytanii w 1976 roku. Obecnie tego typu programy istnieją już w ponad 20 krajach Europy, wszystkie wykorzystują tę samą metodę badawczą opracowaną przez Erniego Pollarda.

 

Dlaczego motyle?

Motyle są cennymi wskaźnikami w ekosystemach lądowych, ponieważ spełniają szereg wymagań stawianych bioindykatorom:

  1. Łatwe do rozpoznania
  2. Bardzo wrażliwe na zmiany (zarówno klimatyczne, jak i te dotyczące ich siedlisk)
  3. Są wyróżniającą się grupą owadów, które to z kolei łącznie stanowią ponad dwie trzecie wszystkich gatunków na Ziemi.
  4. Wraz z innymi owadami stanowią istotny element łańcucha pokarmowego będąc pożywieniem dla innych owadów, a także m.in. ptakom i ssakom.

Fotografia: Chris van Swaay

 

Photographer: @Chris van Swaay